7 mars 2018

Provocerar vi chefer och ledare?

Ja, det gör vi!
Det är en av idéerna för att åstadkomma ett ledarskap som får till förändring, på riktigt. Att gå från ord till handling.

Målet i Centrum för ledarskap i Småland är att ta vara på den skatt av erfarenhet som finns ute hos verksamma chefer och ledare. Men också att provocera fram nytänkande genom att ta del av andras perspektiv.

Så här förklarade en av våra forskare, Mikael Lundgren, under en ledardag i Värnamo där studenter, chefer och forskare jobbade tillsammans:

– Vi försöker undvika svepande floskelgeneraliseringar av typen ”Vi behöver vara mer flexibla” eller ”Vi behöver ett öppnare samtalsklimat”.
När chefer säger så brukar vi möta det med att fråga ”Vad gör du själv för att åstadkomma det?”. Det är väldigt lätt att uttrycka sig svepande, men vi vill gärna provocera fram en reflexion över konkret handling: Vad gör du dagligdags för att t ex skapa ett öppnare samtalsklimat. Vad gör du i morgon?

Under ledardagen i Värnamo jobbade deltagarna med inspiration från varandra men också från:
Bengt Järrehult, professor i innovation vid Chalmers. Bengt Järrehult har bl a varit ansvarig för Innovation and Knowledge management vid skogsindustriföretaget SCA, idag ett av världens mest framgångsrika företag inom ”Open innovation”.
Eva-Carin Banka Johnson, New Business and Innovation IKEA. Eva-Carin Banka har lång erfarenhet av att på ett experimentellt sätt utforska kundens behov som bidrar till företagets dagliga produktutveckling.

Däremellan utmanades deltagarna med dans, bollkastning och sällskapsspel. Låter det oseriöst? Inte det minsta! Här handlar det om praktiska, enkla övningar som ögonöppnare för andra perspektiv och egna begränsningar.

Hur vet du till exempel att det du tycker är självklart är lika klart för någon annan? Eller är det bara klart för dej själv?