27 juni 2019

Boken för ledare som vill framåt

Nu är den här: boken som ger en liten hint om vad som bidrar till ledares innovationsförmåga – om innovation som blivit ”det nya svarta”.

Ett antal forskare och processledare har, med Småland som utgångspunkt, jobbat med chefer och ledare i privat, ideell och offentlig verksamhet för att tillsammans utveckla ett ledarskap som bidrar till förnyelse och utveckling.

Boken är rikt illustrerad med ledarnas egna berättelser om framgång och motgång. Dessa kopplas till vetenskapliga teorier och modeller på ett tillgängligt och resonerande sätt.

Ledarna citeras om magkänsla, misslyckanden, om att ta små steg och fördelen av osäkerhet. Och som en ledare säger:

”Ja, det handlar ju egentligen både om att lita på sig själv, men också lita på den process som du sätter igång hos andra. För om du redan har bestämt utgången så kan du ju faktiskt ge fan i att göra det nästan.”

Vill du beställa boken? Mejla kerstin.armann@lnu.se

Har du inte läst den första boken? Mer info här.