16 juni 2022

Ta del av den ljusnande framtid

Bilden visar en grupp ungdomar, på en bergstopp, som slår ut med armarna och ser lyckliga ut

Har du vinkat av en student ut i livet, mot den ljusnande framtid?
Du kan ta en större del i den framtiden genom att anmäl dig till Linnéuniversitetets mentorprogram som startar en ny omgång i höst.

Allt fler studenter upptäcker fördelen med att få ha en egen mentor som bidrar till personlig utveckling. Allt fler chefer och ledare upptäcker fördelen med att ha en adept!
En vanlig reflektion från mentorerna, efter programmet slut, är att tiden med studenten bidragit lika mycket till den egna utvecklingen som till studentens.

I Juniorledarskapsakademin har vi studenter med ledarskapsintresse som gärna vill ha en mentor bland  alla passionerade ledare i Småland.

Anmäl dig här:
Linnéuniversitetets mentorprogram