15 juni 2018

”Utmaningen ligger i att se det som är på väg att hända innan det har hänt.”

– När det oväntade blir vanligare och tempot ökar blir det ännu viktigare med anpassat ledarskap. Kulturella skillnader påverkar också förutsättningarna för ledarskapets mindset.
Jan Darrell, kommunchef i Nybro kommun, har över 30 års erfarenhet av chefskap från såväl stora som små kommuner. Han ser en röd tråd i förmågan att se kundens behov och situation.
– För vår del handlar det om att anpassa ledarskapet efter en mer mångkulturell arbetskraft och hur det politiska ledarskapet förändras. Sammanhanget är föränderligt

så utmaningen ligger i att se det som är på väg att hända innan det har hänt.
För Jan har ledarutvecklingsgruppen gett värdefulla insikter och tankar men hans medverkan var inte självklar.
– I mitt yrke blir man lite av lokalkändis. Vad kan jag då berätta om kommunens inre arbete? Men vi diskuterade spelreglerna tidigt och det gjorde att vi som är med kan berätta det lilla extra.
– Gruppens sammansättning, med inslag av studenter och med teoretiska frågeställningar, har gett givande diskussioner och lett oss framåt på ett väldigt bra sätt. Vi har pratat mycket om innovativt ledarskap och hur vi kan påverka personal och rekryteringsbas med vår organisationskultur.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper.