16 januari 2019

Vad händer när människor blir styrda?

Bilden visar några personer som ser ut att lyssna på någon. Alla har gula varselvästar

I ledarens och chefens uppgift ligger att styra verksamheten och därmed också medarbetarna på en arbetsplats. Det kan man göra på många olika sätt. På Linnéuniversitetet finns en grupp forskare som särskilt tittar på vad som händer när människor blir styrda.

Hur man styr är en ständigt aktuell fråga i alla typer av organisationer. Forskargruppen inom Center for Management Accounting Research (CMAR) bygger kunskap om alla organisationer, från små företag till offentliga organisationer.

Behöver du inspiration och kunskap om hur du kan styra din verksamhet är det till gänget inom CMAR du ska gå! Lyssna t ex på Maria Mårtensson Hansson som följt förändringsarbete inom myndigheter som vill förändra och förbättra sitt förtroende hos allmänheten.

–Ibland tror man att införandet av det nya på något sätt ska radera den gamla styrningen, säger hon.
Men det är inget som sker av sig självt…