18 mars 2020

”Vi grälade och det verkade vara helt normalt”

Bilden visar människor runt ett bort som diskuterar livligt

När en av de allra yngsta medarbetaren tog till orda och började kritisera ett beslut, blev den nyanställde chefen Jim Whitehurst helt chockad.

Är man skolad i en mycket traditionell syn på ledarskap och chefskap blir miljön i ett dynamiskt och nyskapande företag helt omvälvande. Som chef inom Delta Air Lines var Jim Whitehurst van vid att chefen visste mest och bäst, men så var det i inte i företaget Red Hat.

– Jag trodde att mitt ansvar var att skapa ordning och reda. Men ingenting var som jag trodde.

Jim Whitehursts berättelse är en väldigt bra beskrivning om hur innovationsdrivande ledarskap funkar.