13 maj 2018

”Vi ledare måste själva förändra oss hela tiden.”

– Framtiden innebär ännu större förändringar och som ledare blir nyckelfrågan hur man får medarbetare att känna glädje, inte oro, i förändringen. Det kräver att vi ledare själva måste förändra oss hela tiden.
Peter Månsson är CTO, CPO och evangelist på Infomaker i Kalmar med ett 40-tal medarbetare som servar mediebranschen med digitala tjänster. En bransch i stor förändring.
– För mig är ledarskap att motivera och entusiasmera. Att vara tydlig med vår mission och vision. Att ge var och en frihet och ansvar, men också att erbjuda hjälp och samarbete.
För visionären Peters del har ledarskapsgruppen inneburit både trygghet och ökat fokus.
– Vi har bra diskussioner där man vidgar det egna perspektivet och kommer längre i sina tankar. Vi har även haft en teoretisk del som fört diskussionen framåt.
– Ledarskapsgruppen har blivit en bra plattform för kontinuerlig förändring. Man tvingas ta sig tid att tänka och fokusera och det har också gett mig bekräftelse och trygghet i att vi är på rätt väg.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper.