28 juni 2018

Vi söker testpiloter

Centrum för ledarskap i Småland söker nu personer som vill vara med och som deltagare och ”medutvecklare” testa en ny 2-dagarskurs med namnet ”Att leda småländska organisationer”.

När: 15 + 27 november 09.00 – 16.30
Plats: Växjötrakten. Meddelas senare
Vem: Chef/ledare med personalansvar.
Antal: 6-8 personer med varierande bakgrund (sektor, storlek på organisation, kön, etc).
Kostnad: 0 kr. Vid avhopp från kursen faktureras 6 000 kr + moms per kursdag.
Anmälan: magnus.forslund@lnu.se. Vi förbehåller oss rätten att välja ut deltagare så att vi får en dynamisk grupp av deltagare.

Läs mer om Att leda småländska organisationer.