6 maj 2020

”Elaka problem” som skiljer chefer från ledare

Forskarbloggen – del 5

Personligt om ledarskapets utmaningar.
Bloggar: Mikael Lundgren

Att vi lever i en utmanande tid har inte undgått någon. Raden av problem som måste hanteras tycks aldrig ta slut, var sig privat, i yrkeslivet eller politiskt. En sorts problem verkar bara kunna lösas med ledarskap – inte chefskap.

Redan 1973 gjorde stadsplanerarna Horst Rittel och Melvin Webber skillnad mellan ”tame problems” och ”wicked problems”.
Ett ”tamt” problem, hur komplicerat det än kan vara, har ofta uppstått tidigare men går att hanteras genom färdiga lösningar: tänk dej ett klassiskt pussel där det finns en och endast en, färdig lösning.

För ett ”elakt” problem finns inga färdiga lösningar att ta till eftersom vi inte vet vad som orsakade det. Det är inte heller uppenbart vad som är en acceptabel lösning. Kanske går det inte ens att lösa i meningen att problemet försvinner, utan snarare måste det ständigt hanteras. 

Ledarskapsforskaren Keith Grint hävdar att skillnaden mellan ”tame” problem och ”wicked” problems också är något som skiljer chefskap (management) från ledarskap.
”Tame” problem kan lösas genom att utifrån en chefs instruktioner eller tidigare formulerade beslut applicera färdiga lösningar, rutiner och procedurer. Utfallet av dessa åtgärder kan också tydligt utvärderas i efterhand.
”Wicked” problem är annorlunda då det inte är självklart varken hur problemet ska förstås, vilka åtgärder som är lämpliga eller hur utfallet av dessa åtgärder ska värderas. I många sammanhang där ett ”wicked” problem dyker upp råder så olika uppfattningar om verkligheten att de kanske aldrig kan överbryggas. Då krävs ledarskap för att skapa en någorlunda gemensam syn på frågan och en förtröstan i att gå framåt, in i det okända.

I tider som dessa blir detta tydlig. Samhällets alla nivåer kämpar med att hantera ett hot som vi tillfullo inte förstår och som vi inte upplevt tidigare, med åtgärder vars effekt vi har svårt att förutse. Och, inte minst, där vi som enskilda och samhälle ställs inför val vars konsekvenser, oavsett vad vi väljer, känns svåra att acceptera.

Som ledarskapsforskare är vi, inte minst nu, särskilt intresserade av ”wicked” problem; hur man närmar sig ett ”wicked” problem, hur de förstås, hur de hanteras i olika kontexter, till exempel i företag.

Vi vill väldigt gärna höra vad du har för erfarenheter av detta – mejla mikel.lundgren@lnu.se

Vill du veta mer om ”wicked” problems?
Keith Grint: Wicked Problems and Clumsy Solutions: the Role of Leadership
Eller lyssna på Keith Grint här:

https://www.youtube.com/watch?v=FFpO9l4RYTE

Detta är Mikael Lundgren

Mikael Lundgren är Kalmarbo och universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.
Han undervisar och forskar om ledarskap, organisation och strategiskt tänkande, nedläggningen av Findus fabrik i Bjuv. Han intresserar sig särskilt för relationen mellan ledare och ”följare” och hur följarna bidrar till att forma ledarskapet.
Om det senare har Mikael bl a skrivit i boken Ledarskap för ökad innovationsförmåga.