1 september 2023

Leta upp nyckelfaktorn

Tecknade bilder som illustrerar nyckelfaktorn

När du jobbar med förändring i din organisation gäller det att hitta ”nyckelfaktorn” – det som är absolut mest prioriterat att lägga tid, kraft och pengar på.

Det är också något som ska ge hävstångseffekt, alltså bidra till att andra saker också förändras, börjar fungera och öppnar nya möjligheter till utveckling.
Lätt? Eh… kanske inte men ack så viktigt.

I Centrum för ledarskap i Småland har vi testat begreppet nyckelfaktor på hundratals chefer och ledare. Intressant, tycker de. Och svårt.

Nyckelfaktorn är sällan sådant som nya lokaler. Det kan snarare handla om ”mer omtanke”. Som leder till större intresse för arbetskamraterna. Som leder till att det blir lättare att hjälpa någon. Som leder till större flexibilitet. Som leder till nya idéer, utveckling och innovation.

För dig som ledare gäller det att hitta nyckelfaktorn i din organisation och sedan jobba medvetet och engagerat med den i fokus. Det är du som måste vara aktiv, stötta och sätta allt i ett sammanhang så att medarbetarna förstår.
Har du hittat rätt nyckelfaktor så är det mödan värd.

Ta hjälp av filmerna om Smålandsmodellen och de råd och tips som finns i anslutning till varje film.
Du hittar allt här