Alla företag, offentliga organisationer och ideella föreningar behöver arbeta med förnyelse av sina verksamheter. Ledare behöver därför skapa och utveckla organisationens innovationsförmåga.
Men, hur gör man det?

Centrum för ledarskap i Småland finns vid Linnéuniversitetet och samarbetar med Tekniska Högskolan i Jönköping. Vi har pratat med hundratals verksamma chefer, ledare och entreprenörer i hela Småland om hur de förhåller sig till och arbetar med innovation.

Utifrån samtalen och tidigare forskning har vi landat i ett antal vetenskapligt baserade användbara idéer, verktyg och metoder. På ett lättsamt sätt och med glimten i ögat presenterar vi nu en del av dessa i åtta korta filmer som tillsammans utgör Smålandsmodellen – ett sätt för dig att få fart på innovationsförmågan i din organisation.

Det är inte så att modellen garanterar framgång. Verkligheten är mer komplex än så. Se modellen som inspiration till samtal du kan föra i er organisation kring hur ni ska utveckla er innovationsförmåga.

Våra filmer