16 januari 2023

Yngre ledare vågar släppa kontrollen

Bilden visar Katarina Lönngren Rask i halvfigur

Att välkomna förändring och våga göra misstag – det är två saker som kan utveckla såväl företag som organisationer enligt Katarina Lönngren Rask. För drygt fem år sedan blev hon en konsulterna i Centrum för ledarskap i Småland.

Katarina menar att det finns stora generationsskillnader bland de ledare som hon träffat.

– Ofta vill den äldre generationen styra organisationen själva, medan yngre är mer benägna att släppa kontrollen. Jag tror att det är en framgångsfaktor för företag: att släppa kontrollen och involvera medarbetare skapar delaktighet och tillit.

– Visst, det ligger i sakens natur att det ibland går åt skogen men det visar också på en vilja att utvecklas.

Katarina Lönngren Rask har en gedigen erfarenhet av att arbeta med ledarskap och förändringsarbete. Hon är utbildad socionom och utöver uppdraget för Linnéuniversitetet ordnar hon kurser för organisationer och företag som vill utvecklas, bland annat i krisstöd.

Kriser eller förändringar på arbetsplatser inte bara behöver vara något negativt.

– Organisationer befinner sig i ständig utveckling och under vissa perioder blåser förändringens vindar extra starkt. Ett aktuellt exempel är hur pandemin påverkat många branscher.

– Förändringar och kriser är inte bara dåligt, man kan också se det som en möjlighet att våga släppa kontrollen och få med sig sina medarbetare. Det är oftast i sådana tillfällen som utveckling sker.

Krisstöd för Katarina handlar inte bara om att ”släcka bränder” – det viktiga är att välkomna förändring och se möjligheterna i utvecklingen. Det kan handla om satsning på nya marknader, organisationsförändringar, neddragning eller utökning av personal och ett förändrat arbetssätt.

– Samtidigt är det väldigt viktigt för ledare och medarbetare att öka sina kunskaper om förändringsprocesser. Personalen är alltid organisationens viktigaste byggstenar och som ledare behöver man vara lyhörd.

Det är nu drygt fem år sedan som Katarina kopplades som konsult till Centrum för ledarskap i Småland och de två projekt om ledarskap som drivits inom centrumet.

– Den akademiska världen har aldrig lockat mig egentligen, men det här var ett uppdrag jag inte ville tacka nej till. Det blev tidigt klart för mig att det fanns en stor vilja av att samarbeta och koppla ihop olika aspekter av ledarskap. Vi har haft högt i tak och samarbetet har fungerat utmärkt, jag tror alla inblandade har fått ut väldigt mycket.

Det är bland annat kontakten mellan universitetet och de externa konsulterna som gjort projekten unika, något som ger ringar på vattnet för inte minst företag.

– Det har varit väldigt spännande att ha en fot inne i den akademiska världen och samtidigt stå med den andra stabilt utanför. Vi har haft ett gediget material att utgå från och jag har lärt mig mycket själv.

– Många företag har aldrig haft direktkontakt med universitetet och detta samtidigt som det finns branscher med stora behov av att nyanställa. Det kan tyckas vara enkelt att den kontakten gagnar alla parter. Centrumet har öppnat nya dörrar.

Att välkomna förändring och ta fasta på ”det småländska” för att lyckas – det är några slutsatser som Katarina drar när det senaste projektet nu närmar sig sitt slut.

– Jag tror det ligger mycket framgång i det småländska tankesättet, som för mig bland annat vilar på envishet och vilja att förändras. För att lyckas som ledare bör man välkomna oppositionen i stället för att stöta bort de som tänker annorlunda. Oftast är det dessa små förändringar som skapar utveckling, vilket gynnar såväl företagen som medarbetarna.

Vill du veta mer om Katarinas verktyg för att leda i kris?
Då hittar du en lista här.