15 mars 2023

Du behövs som mentor

Bilden visar en student och i bakgrunden en mentor

Vi behöver engagerade ledare i Linnéuniversitetets mentorprogram.

Inför varje höst matchas studenter med mentorer som följs åt under ett knappt år.
Som ledare får du dela med dig av erfarenhet och följa en ung människas resa in i arbetslivet. Oerhört berikande, menar de flesta!

I Centrum för ledarskap i Småland uppmuntrar vi såklart alla studenter med ledarskapsintresse att anmäla sig. Vi har massor med berättelser om hur utvecklande och spännande detta är – för båda parter.
Som mentor har du allt att vinna!

Anmäl dig på LNU.se

Berättelser från mentorprogrammet

•”Mentorprogrammet har lärt mig att våga!”
•Att vara mentor är win-win
•Sofia Florez Klingenstierna – adept i Mentorprogrammet
•Hjalmar Nilsson – adept i Mentorprogrammet
•”Nu reflekterar jag väldigt mycket efter våra möten”